Arama

Sendikamızca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü lojmanlarından yararlanan üyelerimizden 11.11.2016 tarihinden 2018 yılı Temmuz ayına kadar tahsil edilen lojman kirası ile yakıt bedeli üzerinden yapılan katma değer vergisi kesintilerinin yasal faiziyle birlikte üyelerimize iade edilmesi istemiyle düzeltme ve şikayet kapsamında yapılan başvurunun reddine ilişkin 17.10.2018 tarih ve E.l 34220 sayılı işlemin iptaline yönelik açmış olduğumuz davada Ankara 4. Vergi Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar İçin tıklayınız