Arama

Hukuka Güvenimiz Tamdır (2)

Şube Müdürlüğü Kadrosu İle İlgili Kazanımımız

Sendikamız eski Genel Merkez Yöneticilerinden Yüksel BİLGİN ile ilgili olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1039 esasında Yürütmenin Durdurulması ve iptal istemi olarak açtığımız davada anılan mahkeme Yürütmenin Durdurulması istemimizi kabul etmiştir.

Karar için tıklayınız

Esastan Karar İçin Tıklayınız