Arama

SENDİKAMIZCA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN AÇILAN DAVADA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN MADDE 22/1 A MADDESİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “ Madde 22/A (1) maddesinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 2. Dairesinin 2014/6852 esasında açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi Yürütmenin Durdurulmasına Karar verilmiştir. 

Dava Kararı İçin Tıklayınız.