Tüzük Tadilatı (27.01.2021)


TÜZÜK TADİLAT
Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 74071012-482.01.02.01/18488 sayılı yazısı ile Sendikamıza iletilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 1598465/102.01.03.02-E24269 sayılı yazıları ile; tüzüğümüzün 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kanuna aykırılığı tespit edilen hususlar aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.