Arama

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ, Müsteşar Akif ÖZKALDI ve Müsteşar Yardımcısı Hüseyin DİNÇER makamlarında ziyaret edildi.

13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen ziyaretlere Genel Başkanımız Ahmet DEMİRCİ, Genel Başkan Yardımcılarımız Sebahattin ÖZTÜRK, M.Uğur ÖZDEMİR ve Sadettin YILDIRIM katıldı.

İlk ziyaret Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ ile gerçekleştirildi. Ziyarette Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Kuruluşlarında görev yapan Kamu görevlilerinin rotasyon, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ile Sendikal ayrımcılık konuları ayrı ayrı masaya yatırıldı.

Özellikle rotasyon konusunda yaşanan hukuka aykırı uygulamalar ve bu konuda Sendikamızca yürütülen hukuk süreçleri hakkında Bakan Yardımcısına bilgi verildi. Görevde Yükselme ve Unvan Değişiklikleri sınavlarının zamanında yapılması ve yeni haksızlıklara sebep olmayacak sınav sistemi ile bu sınavların gerçekleştirilmesi talep edildi.

Diğer yandan Sendikal ayrımcılık konusunda bu güne kadar yaşanan pek çok olumsuzluğun çözüldüğü hususunda memnuniyetimiz Sayın Bakan Yardımcısına ifade edilmiş olup ayrıca hali hazırda yaşanan Sendikal ayrımcılık içeren olumsuzluklar hakkında ayrıntılı bir rapor sunuldu.

Sayın Tüfekçi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; sözlü ve raporlaştırılmış şekli ile kendisine sunulan konuların yakın takipçisi olacağını ve  bugünlerde gelinen sosyal diyalog ikliminin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etmiştir.

İkinci ziyaret ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’ya gerçekleştirildi.

Yapılan ziyarette Sendikamız ve Sendikal çalışmalarımız hakkında Müsteşar’a bilgi sunuldu. Ormancılık hizmet Kolumuzda çalışma şartlarından kaynaklı veya çalışan personelin karşılaştığı problemler hakkında ayrıntılı rapor sunuldu. Ayrıca Bakanlıkça düzenlenecek Ormancılık temalı toplantılara tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının da davet edilmesi gerektiği Sayın Müsteşar’a ifade edildi. Sayın Müsteşar ise bahse konu raporu ayrıntılı olarak inceleyeceğini ve taleplerimiz konusunda gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Son ziyaret ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan Sayın Hüseyin DİNÇER’e gerçekleştirildi.

Hayırlı olsun ziyareti vesilesi ile Sendikamız ve Sendikal çalışmalarımız hakkında Müsteşar Yardımcısına bilgi verildi.