Arama

GENEL MERKEZ 6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sendika Tüzüğümüzün 15. ve 16. Maddelerine göre, TÜRK TARIM ORMAN-SEN 6. Olağan Genel Kurulu Seçim Sürecinin 15 Ağustos 2017 tarihinde başlatılmasına, Genel Merkez Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 17-18 Şubat 2018 tarihinde, birinci günü saat 10:00’da Hotel İçkale  Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:89 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24-25 Şubat 2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte toplanılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

17 ŞUBAT 2018 Cumartesi:

1-      Yoklama ve Açılış,

2-      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-      Divan Teşekkülü,

4-      Genel Başkanın Açılış Konuşması,

5-      Protokol Konuşmaları,

6-      Komisyonların Seçimi;

          A) Mali Tahmini Bütçe Komisyonu,

          B) Tüzük Tadil Komisyonu,

7-      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

8-      Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

9-      Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı ibrası,

10-   Tüzük Tadılatı,

11-   Mali ve Tahmini Bütçenin Görüşülüp Karara Bağlanması,

12-   Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi,

13-   Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen Genel Kurul Delegeliği İçin Adaylık Başvurusu,

14-   Dilek ve Temenniler.

18 ŞUBAT 2018 PAZAR

1-      Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen Genel Kurul Delegelerinin Seçimi,

                   2-      Kapanış