Arama

TMO Genel Müdürlüğü lojmanlarında oturan üyelerimizden her ay kesilen lojman kirası ve yakıt bedelleri üzerinden yapılan KDV kesintilerinin iptali için Gelir İdaresi Başkanlığına karşı Ankara 1. Vergi Mahkemesinin 2017/279 esasında açtığımız davada, anılan Mahkemece verilen 08.11.2017 tarih ve 2017/1673 sayılı Kararın uygulanması için Gelir İdaresi Başkanlığı ve TMO Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

TMO lojmanlarında oturan tüm üyelerimize duyurulur

Talep Yazısı için tıklayınız