Arama

2017 yılı Toplu Sözleşme Mutabakat metninde yer alan ve 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim görevi yapan lisans düzeyinde eğitim almış Gıda Kontrolörlerine yönelik uygulanacak Ek Ödeme hususunda Bakanlıkça hazırlanan uygulama Yönergesindeki düzenlemeleri dikkate alarak hazırladığımız taleplerimiz Bakanlığa iletilmiştir.

Bakanlığa yazılan yazı için tıklayınız