Arama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşta Teşkilatlarında görev yapan Veteriner Grubu kamu Görevlilerine yönelik 5996 Sayılı Kanun ile tanımlanmış uygulama ücreti hak edişleri, GTHB Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen İl Müdürleri toplantısında “kaldırdım” demesi sonrası büyük bir kaosa neden olmuştur. Bahse konu toplantıda Kilis İl Müdürü’ ün ilgili kanunu yok sayarak yapmış olduğu teklif üzerine  Sayın Bakanın, detaylı bir inceleme yaptırmadan almış olduğu bu karar, ülkemizde bir süredir gelişen “hukuk tanımama” eğilimine yeni bir halka eklemiş, veteriner grubu kamu çalışanlarımızı derinden üzmüş ve ülkemizdeki hayvan sağlığı hizmetini riske atmıştır.

Bu gelişmenin hemen ardından sendika olarak Bakanlık düzeyinde gerekli itirazlarımız yapılmış ve bu olumsuzluk ile ilgili görüşlerimiz kamuoyuna açıklanmıştır.

Sendikamız ve Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından yapılan itirazlar ve kamuoyunda ortaya çıkan infial sonrası açıklama yapan Bakan Fakıbaba,  “Niyetlerinin uygulama ücretini yok etmek olmadığını, çiftçi ile veteriner sağlık çalışanları arasındaki parasal ilişkiyi ortadan kaldırmak istediklerini, uygulama ücret bedelini Bakanlık kaynaklarından doğrudan personele ödemeye yönelik çalışma yaptıklarını” ifade etmiştir.

Uygulama ücreti hususunda Bakanlıkça her yıl çıkarılması gereken tebliğ 27 Aralık 2017 tarihinde çıkarılmış olup, uygulama bedelinin, kanuna aykırı düşmemek adına 1 kuruş olarak belirlendiği görülmüştür. Bu düzenlemenin ardından sendikamızca gerekli itirazımız bakanlığa sunulmuş ve hukuki anlamda taraf ehliyetimiz olduğu ortaya konulmuştur.

Yapılan işlemin iptaline yönelik yürütülecek hukuk süreci ile ilgili son günlerde veteriner grubu kamu çalışanlarımızın ve kamuoyunun kafası karıştırılmaktadır.

Öncelikle 1 kuruş ile ilgili düzenleme 27 Aralık 2017 günü hayata geçirilmiştir. Akabinde ise Bakanlıkça bahse konu ücretlerin Bakanlık Kaynakları ile karşılanması hususunda çalışma yapıldığı bizlere ve ilgili meslek ve sivil toplum kuruluşlarına ifade edilmiştir. Bakanlıkça yapıldığı söylenen çalışmalar ortada olmasa dahi, 1 kuruş uygulamasına yönelik düzenlemeye öncelikle itiraz edip, taraf ehliyeti oluşturmak gerekirken ve 27 Şubat 2018 tarihine kadar 60 günlük dava süresi varken bazı sendikalarca dava açıldığının kamuoyuna duyurulması, bu güne kadar olduğu gibi bu konuda da kendileri adına zevahiri kurtarma ve popülist yaklaşımdan başka bir anlam taşımamaktadır.

Ayrıca, gelişen bu olumsuz süreci durdurmak adına resmi anlamda hiç bir girişimde bulunmayanlar, Veteriner Grubu üyelerinden ve kamu çalışanlarından gelen tepkiyi ve istifaları önlemek adına sırf “dava açtık” diyebilmek için böyle bir davranışa girdikleri çok açıktır.

Türk Tarım Orman-Sen olarak bizler, hiç bir dönemde popülist ve hamaset içeren işler yapmadık. Hukukun verdiği yetki ve sorumluluk ile gerçekten hakkı korumak ve geliştirmek adına sendikacılık yaptık.

Sendikalar, hukuk sürecini en iyi bilmesi gereken ve takip edecek kuruluşlardır.

Sendikamız, 1 kuruş uygulamasına yönelik dava sürecini başlatmak için, en azından bir mali dönemin dolmasını, yani şubat başını beklemektedir.

Bu dava sürecini ortak yürütmek için, Meslek kuruluşları ile çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyurulur.