Arama

MALİYE BAKANLIĞINA ZİYARET

TMO Lojman KDV Usulsüzlüğü Masaya Yatırıldı

Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU makamında ziyaret edildi.

28.03.2018 Çarşamba günü gerçekleşen ziyarete, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.

Yapılan ziyarette, TMO Lojmanları Kira Bedelleri yanında mahkeme kararları ile de usulsüz olduğu tespit edilen lojman KDV bedellerinin alınmaması hususunda yaşanan problemler Sayın YAVİLİOĞLU’na aktarıldı.

Kamuoyunun malumları olduğu üzere; 2013 yılından bu yana devam eden bahse konu hukuksuz uygulama geçmişte Sendikamızca dava konusu edilmiş, 2011 yılında açılan davamız olumsuz sonuçlanmıştı. Ancak 2013 yılında bir başka Sendikaca açılmış davanın olumlu sonuçlanması sonrası, TMO Yönetimince uygulama; sadece bahse konu Sendika üyelerini kesinti kapsamı dışında tutacak şekilde uygulanmış ve bu hukuksuz uygulamanın gerekçesinin kılıfı yine kararı veren Ankara Vergi Mahkemesi tarafından haksız şekilde ortaya konulmuştu. Bu süreçten sonra Sendikamızca; dava yenilenmiş, ilgili mahkeme üyeleri ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve HSYK nezdinde suç duyurularında bulunulmuş, ancak bu güne kadar bir sonuç alınamamıştı.

Bahse konu hukuksuz KDV kesintisi konusunda başka bir işçi sendikasınca açılan diğer bir davada yine olumlu sonuçlanmış ve bahse konu Sendika üyelerinin de mağduriyeti giderilmişti.

Sendikamızca açılmış dava ise bu yılın başı itibari ile; geçmiş davalar gibi sonuçlanmış olup Sendikamızca geçmiş uygulamaların aynısının üyelerimize yönelik uygulanması ilgili Kurumlardan talep edilmiş ancak TMO ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamayı gerçekleştirme sorumluluğunda topu birbirine atmaya başlamışlardır. Bu nedenle konu ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz dosya Maliye Bakan Yardımcısına sunulmuş ve hukuksuzluğun boyutları hakkında Genel Başkan Ahmet DEMİRCİ tarafından Sayın YAVİLİOĞLU’na ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Yapılan görüşme sıcak ve yapıcı bir ortamda gelişmiş olup, Sayın YAVİLİOĞLU, konunun çözümüne yönelik bir an önce çalışma yürütecekleri hususunda Genel Merkez Yöneticilerimize bilgi vermiştir.

Sayın Bakan Yardımcısının ilgisi ve duyarlılığı için teşekkürlerimizi sunarız.