Arama

EMEKLİLİKTEKİ SİLAH RUHSAT HARÇLARI  

HUSUSUNDA KAMUOYUNA DUYURU

Değerli Orman Muhafaza Memuru Arkadaşlarım,

Emeklilikteki Silah ruhsat harçlarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan son kanun teklifinin, İktidar Partisi Milletvekillerinin oyları ile reddedilmesi hususu hepimizin malumudur. Bu hususta ortaya çıkan tepki ve eleştirileri de anlayışla karşılamak gerekir.

"Sendikalardan istifa edelim" noktasında başlatılan ve geliştirilmeye çalışılan tepki dikkate alındığında, hedefin şaştığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

Biz Türk Tarım Orman-Sen olarak Ormancılık Hizmet Kolumuzda yetkili olduğumuz 2008 yılına kadar Orman Muhafaza Memurlarımıza yönelik yürüttüğümüz mücadeleler sonrası ortaya çıkardığımız, Koruma, Sınırlandırma ve Yangınla Mücadele Fazla Mesai Ücreti, daha önce 12-22 gün arası ödenen 49. madde tazminatlarının 26 güne çıkartılması, yeni model kışlık ve yazlık elbiseler ve bu elbiselerin her yıl verilmesi, Orman Muhafaza memurlarının da Bakanlık içerisinde ünvan değişikliği ve görevde yükselme haklarının sağlanması, eksik Orman Muhafaza Memurları Kadrolarının çoğunluğu Telekom'dan ve diğer kurumlardan olmak üzere önemli miktarda takviye edilmesi, lojmanlardan faydalanma oranının arttırılması, silahların kalibre ve modellerinin yenilenmesi, kurum içi görev değişikliği taleplerinin önemli miktarda karşılanması gibi pek çok kazanım, adı: "Toplu Görüşme" olan düzende elde edilmişti. 

Bu dönem içerisinde emeklilikteki ruhsat harçlarının alınmaması konusu, bir defasında; Kara Avcılığı Kanununda yapılan bir değişikliğe eklenmiş, ancak komisyonda Bakanlığın savunma yapmaması nedeni ile reddedilmiş, diğerinde ise Meclis Genel Kuruluna gelmiş olmasına rağmen yine burada dönemin bakanının basiretsizliği nedeni ile reddedilmişti.

10 yıl öncesine gittiğimizdeki meslek mensupları arasında yapılan tartışmalara bakıldığında sendikamıza yönelik eleştirilerin odağında, "Silah ruhsat harçlarının emeklilikte de alınmaması işini halletmediniz", İş kanununa göre özel sektör yada kamu sektörü çalışanı haftada bir gün dinlenme günü kullanmak zorunda olmasına rağmen; "49. madde tazminatını 30 güne çıkaramadınız", "atama ve yer değişikliği talebi olanların taleplerini zamanında yerine getirmediniz"... gibi bazı eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilerin arka planında ise hep bir sendika oldu Orman Muhafaza Memurlarına; "Yetkiyi bize verin, bu problemleri bir yıl içerisinde çözelim" dediler.

Yetki verildi ve aradan on yıl geçti. Bu on yıl içerisinde "Yangın fazla mesai ücretleri, 2012 yılında ek ödemeye kurban edilme tehlikesi ile karşı karşıya geldi ve kuşa döndü. Orman Muhafaza memuru üzerinde zimmet yükü taşınamaz hale geldi. Malum sendika yöneticileri görevlerden görev beğenirken, Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere, pek çok memur Rotasyon adı altında sürgün ve kıyıma uğradı. Silah ruhsat harçları konusu bu sendikanın yetki döneminde yürüttüğü hamasetin dışına çıkıp, idari ve siyasi anlamda karşılık bulamadı. 2013 yılından bu yana görevde yükselme ve unvan değişikliği bekleyen meslektaşlar hayal bile kuramaz hale geldi. Geçen bu on yıl içerisinde maalesef Meslek Derneği de her platformda malum sendikanın yanında yer aldı, kesintisiz destek oldu, üyelerinin verdiği yetkiyi ve kendi temsil görevini malum sendikaya devretti. Derneğin iki yılda bir yapılan Genel Kuruluna katılan meslektaşlarımız, malum sendikanın, siyasetin ve bürokrasinin hamaset dolu konuşmalarını kulakları ile dinledi. Maalesef bizim Orman muhafaza memurlarınca cezalandırılıp, yetkimizin alındığı ve malum sendikaya verildiği dönemden bu yana geçen süreçte, bir arpa boyu yol alınamadığı gibi, bizim geçmiş kazanımlarımız da önemli miktarda tahrip edildi.

"Bir yılda çözeceğim" iddiası, meslek mensuplarınca unutuldu. Sendikamıza yönelik hesap sorma iradesi, 2013, 2015 ve 2017 Toplu Sözleşme Rezaletlerine rağmen, ne hikmetse malum sendikaya yönelik yapılmadı. Ancak Orman Muhafaza memurlarının emeklilikteki Ruhsat Harçları konusunda çözümün ana sorumlusu, malum sendikaya yönelik tepki oluşması beklenirken, bazı Orman Muhafaza Memuru Arkadaşlarımızın, "Sendikalardan İstifa Edelim" söylem ve kampanyası yürütüldüğü tarafımızca takip edilmektedir. Çünkü kanun teklifi verilirken hiç kimse ile istişare edilmemiş, haber verilmemiş, dolayısı ile malum sendikanın her yetki döneminde belirli meslek gruplarına yönelik geliştirdiği vaat ve hamasete yeni bir halka eklenmiştir. Bu konuda "Yumurtayı taşıyan ile yumurtayı kıran" ayrımının ferasetli Orman Muhafaza Memurlarınca en iyi şekilde yapılabileceğine inancımız tamdır. Orman Muhafaza Memurlarımız hesap sormak zorundadır ve hesap sorulacak odak da bellidir.

Bu vesile ile yaşanan son gelişmeler emekli orman Muhafaza memurlarımız açısından, bizim açımızdan üzüntü vericidir, hep beraber üzüldük. Ancak en azından bu son gelişme bile “Orman Muhafaza Memurlarımızın şapkalarını yeniden önlerine koyması açısından bir dönüm noktası olabilir” düşüncesi ile tüm Orman Muhafaza Memuru kardeşlerime selam ve saygılar sunarım.

 

       Ahmet DEMİRCİ

TÜRK TARIM ORMAN SEN

      GENEL BAŞKANI