Arama

BAKAN PAKDEMİRLİ İLE BİRARAYA GELDİK

Hizmet Kolumuzun Problemlerini ve Çözüm Önerilerimizi Rapor Halinde Sunduk

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin daveti üzerine, kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldik.

7 Eylül 2018 Cuma günü Ankara’da TİGEM Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda faaliyet gösteren memur ve işçi Sendikaları yöneticileri hazır bulundu.

Toplantıda Bakanlık adına Sayın Bakan yanında Bakan Yardımcısı Mustafa AKSU ve Bakan Danışmanları ile bazı üst düzey yöneticiler hazır bulundu.  Sendikamız ve Konfederasyonumuz adına ise Konfederasyon Genel Başkanımız Önder KAHVECİ, Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Enerji Sen Genel Başkanı Mustafa TÜMER katıldı.

Bakan Pakdemirli’nin açılış konuşması ile başlayan toplantı sürecinde Sendikalar adına söz alındı ve tespit ve öneriler Bakan’a iletildi.

Sayın Bakan yapmış olduğu açılış konuşmasında Sendikaların modern yönetim sistemlerinde Yönetimin birer aktörü olduğunu, başarının Sivil Toplum ile koordineli çalışmalardan geçtiğini, sosyal diyaloga açık ve sosyal diyalogun savunucusu olduğunu ve Bakanlık döneminde bu prensiplere ihtimam göstererek yönetim anlayışı sergileyeceğini ifade etti.

Konfederasyonuz adına söz alan Önder KAHVECİ, Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışma hayatında dört yüz bin üyeli bir Konfederasyon olarak ve iki milyon yedi yüz bin memur yanında bir milyon dokuz yüz bin emeklinin hak ve hukukunu korumak ve geliştirmek için mücadele ettiklerini bu anlamda da kamuda yeniden yapılanmış kamu yönetimi sisteminden umutlu olduğumuzu ve sosyal diyalog çerçevesinde problemlerimizin çözümüne yönelik her türlü çalışmaya açık olarak destek vereceğimizi ifade etti.

Ayrıca Kahveci, kamuda liyakatli kamu yöneticisi seçiminde bu güne kadar yaşanan problemleri dile getirerek, yeni atama sisteminde bu konuda özen gösterilmesi gerektiğini vurgularken ayrıca kamuda yaşanan mülakat skandallarını biran önce sona erdirilmesi gerektiğini ve sendikal ayrımcılığın yok edilmesi gerektiğini beyan etti.  

Daha sonra söz alan Genel Başkanımız Ahmet Demirci, Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda, Bakanlıkların birleştirilmesi sonrası yaşanan problemlerin çözümüne yönelik bazı öneriler sundu ve ayrıca hizmet kolumuzda bu güne yaşanan Sendikal ayrımcılık, liyakatsız yöneticileri atamaları, atama ve yer değiştirmelerde yaşanan hukuksuzluklar konuları yanında Sendikamızca tespit edilen hizmet kolumuz problemleri ile ilgili geniş bir bilgilendirme yaptı.

Özellikle Sendikal ayrımcılığın altını çizen Demirci, Sayın Cumhurbaşkanının sözüne atfen kamuda liyakatli, ehliyetli ve vatana millete sadakatli yöneticiler hususunda bu güne kadar yaşanan sıkıntıların Bakanlığın yeniden yapılanma sürecine gelişteki bir realite olduğunu, başarı beklentimizin geçmiş hatalardan ders alınarak bundan sonraki süreçte düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Sayın Bakan’a hizmet kolumuzun başarısı ve çalışanlarımızın hak ve hukukunun daha da geliştirilebilmesi için her türlü desteğin Sendikamızca verileceğini ifade etti.

Sayın Bakan yapmış olduğu değerlendirme konuşmasında; bu güne kadar yaşanan Sendikal ayrımcılık konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığını ancak geçmiş dönemlerde özel sektörde yapmış olduğu görevlerde sendikalarla uyumlu çalışmalar yürüttüğünü, sendikalar arası yaşanan rekabetin daha fazla başarı getireceğine inandığını,  ancak sendika üyeliklerine yöneticiler tarafından yapılacak yönlendirme yada tarafgirliği uygun görmediğini ve buna da müsaade etmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca Sayın Bakan, hizmet kolumuzun birleşen iki Bakanlığının hizmet yürütme düzeninin inkıtaya uğramadan devam edeceğini, ehliyetli, liyakatli ve sadakatli yönetici atamalarını birinci derece öncelikli düşünceleri olduğunu, Bakanlıkla  ve çalışanlarla ilgili her türlü problemin sosyal diyalog çerçevesinde Sendika ve sivil Toplum Örgütleri ile istişare çerçevesinde çözümüne özen göstereceklerini ifade etti.

Bu toplantının tüm Sendikalarla beraber yapılmasının bir tanışma mahiyeti taşıdığını, bundan sonrada Sendikalarla ayrı ayrı ve daha sık aralıklarla biraraya gelineceğini ifade etti.

Toplantının hemen ardından Sendikamız adına Sayın Bakan’a bir rapor ile Bakanlıkla ilgili görüş ve önerileri içeren bir özel mektup taktim edildi.