Arama

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2018 ve 2019 Yıllarını kapsayan Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna ilişkin  4. Dönem Toplu Sözleşme mutabakat metninin 9.Bölümün 4.Maddesinde; “Toplu taşıma ile ilgili olarak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar” maddesi gereği Sendikamız üyesi olan Orman Muhafaza Memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılmaları amacıyla  Bursa 1.İdare Mahkemesinde  2018/698 Esasında açtığımız davada Bursa 1.İdare Mahkemesi 12/09/2018 tarihli kararı ile Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine karar vermiştir. Akabinde tarafımızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesine Yürütmenin Durdurulması İsteminin reddi kararına itiraz edilmiştir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6.İdare Dava Dairesinin 22/10/2018 tarih ve 2018/949 Esas sayılı kararı ile İtirazın Kabulüne, Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize ve Kamuoyuna duyurulur.

Karar İçin Tıklayınız