Arama

Sendikamızca,  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü lojmanlarından istifade eden sendikamız üyelerinden tahsil edilen kira ve yakıt bedelleri üzerinden katma değer vergisi kesintisine gidilmemesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması akabinde iptali talebi ile açtığımız davada, Ankara 5.Vergi Mahkemesinin 28/05/2019 tarih ve 2019/384 E. sayılı kararı ile Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı idarece söz konusu karara itiraz edilmesi sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2.Vergi Dava Dairesinin 04/07/2019 tarih ve Y.D İtiraz No:2019/82 E. sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiştir.

Ankara 5. Vergi Mahkemesi Kararı için tıklayınız

Bölge Mahkemesi Kararı için tıklayınız