Arama

12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Bakanlık çalışma konuları, personelin atanması ve yer değiştirme uygulamaları ve Orman Genel Müdürlüğü personel alımı mülakat konusu masaya yatırıldı.

Genel Başkan Ahmet DEMİRCİ, özellikle Cumhurbaşkanlığın Hükumet Sistemi sonrası oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat yapısı, kurumsal üst düzey atamalar ile çalışma sistematiğinin taşra uygulamalarında yaşanan problemler konusunda Bakan Yardımcısı Sayın Aksu’ya bilgi verdi. Özellikle Bakanlığın merkez ve taşra birimleri arasındaki koordinasyon kopukluklarına Sendikamızca dikkat çekilerek, yapılan üst düzey atamalarda uyulması gereken ehliyet ve liyakat hususlarında Bakanlık üst yöneticilerinin hassas davranmalarının zorunluluğu ifade edildi. Sistem değişikliği sonrası beklenen pozitif gelişmelerin hala ortaya çıkmamasının ana sebebinin bu olduğu ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde halihazırda yaşanan Sendikal ayrımcılık konularına da ayrı bir paragraf açan Demirci, geçmişte yaşanan ve Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansında ülkemizle ilgili olumsuz karne olarak karşımıza çıkan ayrımcı uygulamanın belirli oranda azalmış olmasına rağmen hala belirli odaklar tarafından sürdürülmeye çalışıldığını, bu uygulamanın akla, hukuka, insan haklarına aykırı olması yanında kamu çalışma düzeninde de ayrıştırıcı ve çatıştırıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Türk Tarım Orman Sen olarak ayrımcılıkla ilgili mücadeleyi her zaman ve zeminde sürdürmeye kararlı olduklarını beyan eden Demirci, ayrımcılığın aynı zamanda Bakanlık çalışma performansını da nasıl etkilediğini örneklendirerek Sayın Bakan Yardımcısı Aksu’ya ifade etti.

Görüşmede, Bakanlığa bağlı kuruluş olarak faaliyet gösteren Orman Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak 5000 kamu görevlisine yönelik mülakat işleminin nasıl yürütüleceği ile ilgili muammanın devam ettiği hususu olup, bu konuda da Genel Başkan Ahmet Demirci, “Mülakat yeni bir adam kayırma metodu olarak karşımızda durmaktadır. Geçmişte soru çalarak ve çaldıkları soruları yandaşlarına aktararak Devlet’i kendileştirmeye çalışanların yeni dönemde mülakat adı altında çalışanların KPSS sınavlarında aldıkları puanları boşa çıkartırcasına yapılan mülakatlarda keyfi puan uygulamaları ile gençlerin haklarının gasp edildiği ile ilgili binlerce örnek vardır. Hatta, zaman zaman basın ve yayın organlarında, Yargı kararlarında da bu tür haberler gündeme gelmektedir. Mülakat komisyonları mesleki vasıfları ölçebilmek adına kullanabilecekleri 2-3 dakikalık süre ile kamuya eleman seçebilme durumu herşeyden öte objektif olamamakta, hakkın yerini bulabilmesi ve kul hakkının korunabilmesi noktasında uygun sonuçlar doğurmamaktadır.” dedi. Ayrıca mülakatın kaldırılması ve yerine etkin bir güvenlik soruşturma yönteminin konulması eğer bu mümkün değil ise Milli Eğitim Bakanlığında yapıldığı şekli ile; KPSS puanları ile uyumlu mülakat puanlarının verilmesi sonucu kamuya personel seçiminin uygun bir yol olacağı Sayın Bakan Yardımcısına iletildi.

Bakan Yardımcısı Sayın Aksu, bahse konu taleplerimiz ile ilgili olarak özellikle İttifak Ruhuna vurgu yaparak; “Göreve geldiğim günden buyana çalışma düzeninin verimli hale getirilmesi, çalışanların ehliyet ve liyakat çerçevesinde görevlerine atanmaları hususlarında hassasiyet gösterdiğini, bu konularda hala problemler var ise Sayın Bakan ve diğer üst düzey yöneticiler ile konuyu değerlendireceğini, gerekli notları aldığını” ifade ederek  “OGM personel alımı mülakat konusunda da görüşlerimizin inceleneceğini ve oluşabilecek haksızlığın önlenmesi noktasında hassasiyet göstereceklerini”  beyan etti.