ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACABEY’E ZİYARET


Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin ÖZTÜRK tarafından 11.05.2020 Pazartesi saat 11:00’de yapılan ziyarette ormancılık hizmet konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Yardımcısı ÖZTÜRK; 2019-2020 yılında yeni göreve başlayan Orman Muhafaza Memurları 49.madde ve tayin bedeli, Orman Mühendislerinin harcırah konusundaki mağduriyetiyle ilgili çalışmaların yapılması, mevcut Orman Muhafaza Memurlarının haftalık veya aylık çalışma programlarının yapılması için Bölge Müdürlüklerine talimat verilmesi, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline yapılacak olan fazla çalışma ücretine ilişkin yönergenin I ve II sayılı cetvellerindeki skala ayarlamalarını tekrar gözden geçirilerek adaletsizliğin giderilmesi, esnek çalışma uygulamasında hizmetine ihtiyaç duyulanların tespit edilerek görev yapan çalışanların fazla mesai ödemesinin ödenmesi, 2020/1 rotasyon uygulamasında Bölge Müdürlüklerinin inisiyatif kullanmasının rotasyon tekniğine aykırı olduğu, son günlerde zorunlu rotasyona tabi şube müdürlerinin feragat ederek rotasyon dışında kalmalarının etik olmadığı konularındaki taleplerini iletti.

Sayın Genel Müdür Bekir KARACABEY tespitlerimiz ve çözüm önerilerimiz için teşekkürlerini ileterek bahse konu talepler ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.