BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI


Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanlarımız ve İl Başkanlarımızın katılımı ile oluşan Başkanlar Kurulu toplantımız gerçekleştirildi.

29 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve TELEKONFERANS sistemi ile gerçekleştirilen toplantı saat 14.30'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıya Kurul üyesi Başkanlarımızın kahır ekseriyetinin katılım sağladığı tespit edildi.

Toplantının teknik anlamda hazır hale getirilmesinden sonra açılışını yapan Genel Başkan Ahmet Demirci, toplantının amaç ve önemine yönelik geniş bir değerlendirme yaptı.

Sayın Demirci yaptığı değerlendirmede; toplantının amacı ve gelişim süreci ile ilgili konuların altını çizdi. 5-7 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara-Anadolu Otel'de gerçekleştirilmiş olan; bir önceki Başkanlar Kurulu Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Genel Merkezce yürütülen çalışmalar, Covid-19 Pandemi sürecinde ülke genelinde ve hizmet kolumuz kapsamında yaşanan; çalışma hayatı başta olmak üzere müdahale etmek zorunda kaldığımız problemler, Genel Başkan tarafından tek tek izah edildi. Ayrıca Sayın Demirci, malum süreçte Genel Merkezimizce ve Konfederasyonumuzca yürütülen faaliyetleri anlattı. Yine Sayın Demirci, Hizmet kolumuzda yapılan yeni atamalar ve bu anlamda sendikamızca yürütülmüş ve hala devam eden faaliyetler, 2020 yetki dönemi hedeflerimiz ve pandemi sürecinin yetki sürecine yönelik hedeflerimize karşı, karşımıza çıkardığı olumsuzluklar ve bu yıla mahsus olmak üzere 15 Temmuz tarihine kaydırılan yetki sürecine yönelik çalışma programımız ve beklentilerimiz konularında ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Bilgilendirme sunumu sonrası, önümüzdeki yakın gelecekte Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, Şube ve İl Başkanlıkları Yönetimleri ile de aynı telekonferans yolu ile Şube-İl bazlı istişare toplantıları yapmayı planladıklarını ifade eden Demirci, "Şube ve İl Başkanlıkları olarak, Genel Merkezin katkısını da alarak, tüm yöneticilerimiz ve temsilcilerimiz ile beraber alana inip, gerektiğinde dava arkadaşı tüm üyelerimizin de alan bazlı desteklerini alarak kısa vadede önümüzdeki 15 Temmuz, uzun vadede de 2021 yetki dönemine yönelik faaliyetleri programlamalıyız" dedi.

Açılış konuşması sonrası Kurul üyesi tüm Başkanlarımız ayrı ayrı söz alarak, yetki ve pandemi surecinde yaşanan problemleri, önümüzdeki süreçteki görüş ve önerilerini sundular. Özellikle 15 Temmuz yetki dönemine yönelik, ortaya konulan hedef ve programlar, Şube ve İl Başkanlarımızın heyecanı var olan umut ve beklentilerimizi daha da arttırdı.

Toplantının sonuna doğru Genel Merkez Yöneticilerimiz de ayrı ayrı söz alarak, mevcut pozitif enerjiyi daha da arttırdılar.

Çok olumlu bir havada geçen toplantımız, planlandığı sürede sona ermiş olup, bundan sonraki süreçte, Genel Merkez Yönetim Kurulunca tek tek Şube Başkanlığı düzeyine yapılacak istişare toplantıları ile toplantı sürecine devam edilmesi kararı alınarak Başkanlar Kurulu toplantısı sona erdi.