Arama

TÜRK TARIM ORMAN SEN

“2021 YILI MEMUR MAAŞ ARTIŞI”

İLE İLGİLİ 

BASIN AÇIKLAMASI

04.01.2021


MEMUR MAAŞ ARTIŞINDA CANBAZ HESABI

2020 yılı resmi enflasyon rakamları belli oldu ve bir önceki yıla göre Tüketici Enflasyonunun %14,6 oranında yüksek oranda gerçekleştiği kamuoyuna açıklandı.

Eski TÜİK Başkanının, kendi dönemi dahil, şaibeli bulduğu TÜİK rakamlarına ne kadar güvenilir olduğu tartışmasını şimdilik bir kenara koyalım.

Bu rakam çerçevesinde bile bakıldığında memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı %4,36 olarak gerçekleşmiş oldu. 2019 yılı Toplu Sözleşmenin 2021 Rakamı olan %3 + %3 de dikkate alınır ise, 2020 kaybı ile 2021 yılı ilkyarısı ücret artışı olarak toplamda %7,36 oranında bir ücret artışı 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile gerçekleşecektir.

Basın ve yayın kuruluşlarının haberlerine bakıldığında 2021 yılı ilkyarısı maaş zammı 7,36 olarak ifade edilmektedir. Bu rakam, yalan rakamdır. Çünkü bu rakamın %4,36'sı zaten 2020 yılı enflasyonundan kaynaklı kayıptır. Bu kayıp 2020 yılı ikinci yarısı içerisinde gerçekleşmiş ve zarar olarak kamu çalışanlarının hanesine yazılmıştır. Yılın sonunda telafi ediliyor görüntüsü, geçmiş aylardaki kayıpların telafi edilmemesi durumu ile; Hükümetin iddia ettiği "Memuru enflasyona ezdirmedik" tezini de boşa çıkarmaktadır.

Memur enflasyona ezdirile ezdirile, en düşük memur maaşı ile asgari ücret nerede ise başa baş hale getirilmiştir. Asgari ücrete yapılan %21 zam ortada iken, hükumetin memura yaptığı %3 zam, bu konudaki istikrarlı(!) Hükümet politikasının net görüntüsüdür.

Türkiye Kamu-Sen bu manzarayı geçmiş yıllarda ve geçmiş toplu sözleşme ve KPDK dönemlerinde olduğu gibi, geçen yıl başında ve pandemiye rağmen geçtiğimiz Temmuz başında da gündeme taşıdı. Özellikle 2019 yılı Toplu Sözleşme dönemindeki 600 TL'lik talep, 2020 öncesi enflasyon ve diğer anlamdaki, memurun geçmiş kayıpları ile alakalı idi. Ayrıca aynı Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Türkiye Kamu-Sen'in 2020 ve 2021 yılları ile ilgili ekonomik taleplerinin de ne kadar sağlam öngörüye dayalı talepler olduğu, bu gün itibarı ile daha da net olarak görülmektedir.

Her şeye rağmen Türkiye Kamu-Sen ve Başta Sendikamız Türk Tarım Orman-Sen olmak üzere, Konfederasyonumuza bağlı tüm Sendikaların bu anlamdaki mücadelesi kesintisiz olarak devam edecektir.

Ancak, manzara bu halde iken ortada yetkili olan sendikalara da iki satır söz etmez isek, eksik yapmış oluruz.

Malum Sen Konfederasyonu Genel Başkanı; "Zam hükümetten istenir, yetkili sendikadan değil" buyurmuş.

Doğru!

Tabi ki zam hükümetten istenir. Memurlar tarafından yetkilendirilmiş yetkili sendikalar bu işi memurlar adına icra etmek zorundadırlar.

- Sen yetkili konfederasyon olarak zam istedin de elini tutan mı oldu.

- Geçmiş 4 toplu sözleşmede memurlar adına hükümetten neler talep ettiğinizi ve kapalı kapılar ardında nelere imza atığınızı, hatta hükumetin teklifinin bile altında bir rakama memur haklarını peşkeş çektiğinizi memur unutmadı.

- Yaşanan çadır tiyatrolarında, hükümetle başbaşa kalmak adına "Türkiye Kamu-Sen'i masada istemiyoruz" dediğinizi kamuoyu unutmadı.

-- Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, KPDK gündemleri, Türkiye Kamu-Sen'in telafi edici zam taleplerini boşa çıkarmak adına ne tür tezgahlar ürettiğinizi dünya-alem unutmadı.

Sen, memurun hakkı yenirken bizzat taşeronluk yap, itiraz etme, herhangi bir eylem ve etkinlik yapma, sarı sendikacılığın dibine vur, sonra sorumluluğu hükümete, İşveren Heyetine ve Hakem Kuruluna at.

Yok öyle yağma !

Senin, şikayet ettiğin geçmiş hükumet ve işveren heyeti sayesinde memur hizaya sokulup sendikalarınız palazlanırken, kendiniz ve aşiretinizin mevki ve ikballeri için memurun haklarını peşkeş çekilirken, gıkın çıkmadı. Konu ekonomik kayıpların telafisi için telafi edici zam istenecekken, topu hükümete at.

Ne güzel dünya !.

İnşallah bu durumunuzu hükümet edenler de "Sen de mi brütüs kıvamında" takip ediyorlardır.

Tabi ki bundan daha önemlisi, kamu çalışanlarının başlarındaki malumsen felaketini ve bu aymazlığı bir an önce fark ederek, gerekli tepkiyi göstermeleridir.

Bu vesile ile tüm kamu çalışanlarının ve emeklilerin, ülkemizin ve tüm insanlık aleminin yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlik dolu nice yıllar dileriz.

Ahmet Demirci

Türk Tarım Orman Sen

Genel Başkanı

Yönetim Kurulu Adına