Arama

PERSONEL GENEL MÜDÜRÜNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET


Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Adem DİNÇ ve beraberindeki heyet Sendikamıza ziyarette bulundu.

08 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Sayın Dinç ile beraber Genel Müdür Yardımcıları Halim BEDİZ, Mahmut YARAR ve Samet PEHLİVAN ‘da hazır bulundu.

Ziyarette, Genel Başkanımız Ahmet Demirci ziyaret vesilesi ile memnuniyetini ifade ederek, Genel Müdür’e asaleten atanması münasebeti ile Sendikamızın hayırlı olsun dileklerini iletmiş, ayrıca Sendikamızın ve hizmet kolumuzun çalışma konuları, problemleri ve Sendikamızca yürütülen faaliyetler hakkında kısaca bilgi verdi.

Genel Başkan Demirci, özellikle il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme yönetmenliği, görevde yükselme-unvan değişikliği, ilk defa memuriyete atanma, Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet kolumuz içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlarda uygulanan farklı personel politikaları konularında Sendikamızın görüş ve düşüncelerini Genel Müdür’e aktardı. Sendikamızca personel mevzuatları ve politikaları konusunda sendikamızca oluşturulmuş, Bakanlık yada Genel Müdürlüğe iletilmiş rapor ve görüşlerimizin takipçisi olduğumuz Sayın Demirci tarafından heyete ifade edilmiş; atama ve yer değiştirmelerde hizmet puanı esaslı uygulamanın yapılması, önce il içi sonra iller arası atamaların belirli bir periyoda bağlanarak gerçekleştirilmesi ve her iki atamanın da Personel Genel Müdürlüğünce koordine edilmesi konusundaki ısrarımız bir defa daha ifade edilmiştir. Özellikle il içi atamalarda yaşanan keyfi ve hukuksuz uygulamalar yargı kararları ile tescil edilmiş ve iptal edilmiştir. Ancak buna rağmen taşra teşkilatlarında, bahse konu olumsuz uygulamalar ısrarla sürdürülmeye çalışıldığı da altı çizilerek ifade edilmiştir.

Genel Başkan, ilk defa atanma, unvan değişikliği veya görevde yükselme konularında yaşanan mülakat olumsuzluklarının hizmet kolumuz içerisinde bazı kurum yada birimlerde ısrarla sürdürülmeye çalışıldığı ancak bu olumsuzlukların pek çoğunun yargı kararı ile tescil edildiği ortada iken hala bu konuda ısrar edilmesi anlaşılır olmadığının da altını çizmiştir.

Genel Müdür Sayın Adem Dinç ise, yaptığı açıklamada göreve atanması ve devamındaki çalışma sürecinde Sendikamızca gösterilen destek için öncelikle teşekkür etti.

Genel Başkan Sayın Demirci tarafından ifade edilen konularda, atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği, kadro ve diğer pek çok Personel Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konularda Türk Tarım Orman Sen olarak ortaya konulan ve tamamının makul, objektif ve haklı olduğu görülen taleplerin hemen hemen tamamını göreve geldiği tarihten itibaren dikkate aldıklarını beyan etti. Diğer yandan il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme yönetmenliği konusunda yoğun bir çalışma yapıldığını, en kısa zamanda ve en objektif kriterler içeren bir düzenleme yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Unvan değişikliği konusunun pandemi nedeni ile ve sınav yapıcı eğitim kurumunun da durumu dikkate alınarak bu yılın 10. veya 11. ayları içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik bir çalışma gayreti içerisinde olunduğunu beyan eden Sayın Genel Müdür, ayrıca kurum düzeyinde ve yaşanabilecek ayrımcılık, ötekileştirme vb. konular var ise her birinin üzerine hassasiyetle gidileceğini beyan etti.

Yapılan bu görüşmenin oldukça faydalı olduğunu beyan eden Genel Müdür, bu görüşmeleri daha sık yapma gayretinde olacaklarını ifade etti.