Arama

TKDK PERSONELİ YALNIZ DEĞİLDİR


TÜRK TARIM ORMAN SEN

“TKDK PERSONELİ YALNIZ DEĞİLDİR”

KONULU

BASIN AÇIKLAMASI

18.06.2021


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bünyesinde 2008 yılından bugüne görev yapan personelin mali, sosyal ve diğer özlük hakları 5648 sayılı Kurum Kanununda açık şekilde ifade edilmiş ve bu haklar "Bakan tarafından belirlenir" ibaresi ile bizzat ilgili Bakana tevdi edilmiştir. Hal böyle iken 2021 yılında kurum personelinin ekonomik, sosyal ve diğer özlük haklarının emsal kurumlar dikkate alınarak iyileştirilmesi ve ilgili Bakanın yetkisi noktasında standart bir düzenleme getirilmesi maksadı ile bir yönetmelik çalışması yapılmış ve söz konusu yönetmelikte, "Kurum çalışanlarının emsal maaş onayları Cumhurbaşkanlığı'nca onaylanır mealinde konulan yönetmelik maddesinden yola çıkarak, kurumda çalışan personelin emsalleri Cumhurbaşkanlığı'ndaki ilgili birime sorulmuştur. Malum yönetmelik ile mali-sosyal haklar kapsamında iyileştirmeler hedeflenirken, alınan bilgilere göre ilgili Cumhurbaşkanlığı birimi bazı yöneticilerinin emsal tanımı içerisinde elma ile armutu karıştırdığı, yetkilerini kurum çalışanlarının mevcut haklarını kuşa çevirmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.

Kurum bazında Merkez ve Taşra birimlerinde görev yapan tüm TKDK Personelinin mevcut haklarını budamaya yönelik yapılmaya çalışılan bu düzenleme Anayasamıza, temel hukuk normlarına ve vicdana aykırıdır. Böylece kurum içi çalışma şartları, mevzuat eksikliği, standart hizmet tanımı problemleri gibi pek çok konuda yıllardır mağduriyet yaşayan kurum personeli, bahse konu yönetmelik ile bir nebze nefes alacağını düşünürken, Cumhurbaşkanlığının ilgili biriminde görev yapan bazıları, ilgili Bakan ve hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkilerini kendilerine kalkan eden bir eda ile, bahse konu uygulama için niyet ortaya koymakta ve tüm kurum personelinin zaten problemli olan çalışma barışını ve iş motivasyonlarını daha da berbat hale getirmeye gayret etmektedirler.

Söz konusu uygulama niyet aşamasında dahi olsa, Sendikamızı ve tüm kurum çalışanlarını oldukça rahatsız etmiştir. Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmemesi için Sendikamızca gerekli idari işlem; Bakanlık, TBMM - MHP ve Ak Parti Grup Başkanlıkları üzerinden olmak üzere bu gün itibarı ile başlatılmıştır. Süreci yakinen takip ediyoruz. İdari anlamda beklediğimiz çözüm sağlanmadığında ise, her türlü yargı süreci de Sendikamızca yürütülecektir.

Kurum personelimize ve kamuoyuna duyurulur.

Ahmet Demirci

Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı

Yönetim Kurulu Adına