Arama

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hukuka Aykırı Maddesinin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verilmiştir.

Danıştay 2. Dairesinin 2014/3170 esasında açtığımız davada;

04.03.2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. Maddesinin, 12. Maddesinin 1. Fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ Şube Müdürü kadrolarına atanacaklar için Sözlü Sınav puanı; diğer” ibaresinin ve 14. Maddesinin 3. Fıkrasının Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız