Arama

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ'yi  Ziyaret Ettik.

Türk Tarım Orman-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın Harun TÜFEKÇİ makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, Genel Başkan Ahmet DEMİRCİ Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin ÖZTÜRK ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Nurol BAKIR hazır bulundu.

Yapılan görüşmede 15 Temmuz süreci sonrası yaşanan açığa alma ve ihraç işlemleri değerlendirildi. Bazı kamu görevlilerinin ihraç edilme süreci sonrası, ihraç gerekçelerinin yeniden incelenmesi ve ihraca esas soyut bilgiye dayalı değerlendirmelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, Genel Başkan Ahmet DEMİRCİ tarafından Sayın TÜFEKÇİ’ye iletildi. Bu anlamda bazı üyelerimizin ihraç gerekçelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik, Sendikamızca sağlanan bilgi ve belgeler Bakan Yardımcısına iletildi.

Diğer yandan, 15 Temmuz süreci sonrası Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan “Yenikapı Ruhu” ile ilgili olarak Genel Başkan Ahmet DEMİRCİ tarafından yapılan değerlendirmede; “Sendika olarak Yenikapı Ruhu’nu, toplumun tamamına eşit gören, ayrımcılığı önleyen, toplumun bir ve bütün olmasını sağlayan bir ibare olarak gördüğümüzü, özellikle kamuda kamu hizmeti yürütmekle görevli Kurum ve Kuruluşların Amir ve çalışanlarının bu anlamda bu ruhu en çok yansıtmak zorunda olan toplum kesimleri olduğunu düşündüklerini” ifade ederek; ancak Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın bazı Merkez ve Taşra Kurumlarında, Yenikapı Ruhu’nu yansıtacak uygulamalar göremediklerini, Sendikal ayrımcılığın, Sen-Ben tartışmalarının hala devam ettiğini müşahade ettiklerini ifade ederek; “Bize göre Ankara Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere, bazı Bölge ve İşletme Müdürlükleri bu ruhtan nasiplenememiş gözükmektedir.” dedi. Bu dönemde Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulunca Sendikal ziyaretleri yoğunlaştırdığımızı ifade eden DEMİRCİ, “Hala bazı Bölge Müdürlüklerinde yada İşletme Müdürlüklerinde Sendikamıza üye olan yada diğer Sendikalardan istifa eden kamu görevlilerinin bizzat bazı İdareciler tarafından uyarılarak, telkin yada tehditlerle ikna edilmeye çalışıldığı tarafımızca tespit edilmektedir.” dedi. Bu çerçevede yapılan tespitler ve bu işlemleri yapan İdareciler hakkında bir rapor Sayın Bakan Yardımcısına sunuldu.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Sayın TÜFEKÇİ ise, kamudan ihraçlar konusunda çok hassas davrandıklarını, şahıslardan yada Sendikalardan gelen bilgi ve belgeleri mutlaka dikkate aldıklarını, hedeflerinin en küçük bir haksızlığa dahi yol açmadan bu işlemleri sonlandırmak olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Sendikal ayrımcılık ve benzeri şikayetlerimiz konusunda Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Hükümetin tüm Yürütme organının yapmış olduğu genel uygulama ve değerlendirmelerinin, özellikle Yenikapı Ruhu ile başlayan ve Ülkemizin son dönemlerde fazlasıyla yaşadığı hıyanet girişimlerine yönelik içeride birlik ve beraberliğin daha fazla geliştirilmesi çerçevesinde mutlaka dikkate alınacağını, ayrımcılık, ötekileştirme, Sendikal baskılar v.b. şikayetlere konu İdareciler yada ilgililer hakkında en kısa zamanda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılacağını ifade etti.