Arama

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

01 NOLU ANKARA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 02/12/2017 tarihinde saat:11:00'da Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi 8. Kat toplantı salonunda Erzurum Mah. Talatpaşa bul. No:160 kat: 1 Cebeci/ANKARA adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 09/12/2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

 

                GÜNDEM

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Kongre Divan Teşekkülü

3-Şube Başkanının açılış konuşması ve protokol konuşmaları

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,

5-Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

6-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporlarını ayrı ayrı ibrası,

7-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi ( Üst Kurul)

8-Dilek ve temenniler

9-Kapanış