Arama

HATAY ŞUBE BAŞKANLIĞI GENEL KURUL İLANI

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

28 NOLU HATAY ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

 

Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 26/11/2017 tarihinde saat:14:00'da Antakya Ticaret Borsası Toplantı Salonunda Süreyya Halefoğlu Borsa İşhanı Antakya – HATAY adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle bir hafta sonra 03/12/2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

 

                GÜNDEM

1-Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2-Kongre Divan Teşekkülü

3-Şube Başkanının açılış konuşması ve protokol konuşmaları

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,

5-Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

6-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporlarını ayrı ayrı ibrası,

7-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi ( Üst Kurul)

8-Dilek ve temenniler

    9-Kapanış