30 NOLU ANKARA ŞUBE BAŞKANLIĞI GENEL KURUL İLANI

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

30 NOLU ANKARA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

 

Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/03/2020 tarihinde saat:11:00 - 15:00’de Türkiye Kamu Sen Genel Merkez Binası 1. Toplantı salonu Cebeci/Ankara adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 04/04/2020 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Kongre divan teşekkülü
  3. Açılış Konuşması ve Protokol Konuşmaları
  4. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış.