Arama

KAYSERİ ŞUBE BŞK. FİKRET ÖZCAN BASIN AÇIKLAMASI


TÜRK TARIM ORMAN SEN

16 NOLU KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

"İL İÇİ ATAMA İLE İLGİLİ"

BASIN AÇIKLAMASI

11.02.2021


Değerli Basınımız Çok Kıymetli Kamu Çalışanları; Yapmış Olduğumuz Açıklamaya Davetimize icabet etmenizden dolayı Teşekkürlerimi sunarım.

Bu kış günlerinin zorlu şartlarında Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Vatanımızın her köşesinde Görev yapan Başta Askeri birliklerimiz, Emniyet Güçlerimiz ve Sağlık çalışanları olmak üzere bütün Kamu çalışanlarımıza Allahtan Sağlık sıhhat ve güç vermesini, Şehitlerimize rahmet, Gazilerimize sıhhat vermesini dilerim.

Değerli Basın Mensupları

12 Ağustos 2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliğin14. Maddesinin ( 1.) Fıkra (e) bendi gereği 12.01.2021 tarih ve 35229 sayılı valilik oluru ile il içi personel atamalarının Ocak-Şubat aylarında yapılacağı kararlaştırılmış olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ihtiyaca ve norm kadroya göre belirlenen kadrolara Tarım Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı personelinin yer değiştirmek suretiyle atamalarına ilişkin Yönetmelik ve Valilik oluru gereğince 05.02.2021 tarihine kadar başvuru yapacak personelin puan ve tercihlerine göre değerlendirilerek yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir denilmektedir. Ancak İl Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanan il içi tayin atama komisyonunun kararı incelendiğinde, İlçeden İl Merkezine ve İl Merkezinden İlçeye yer değişikliklerinin gerçekleştirilmesi üzere 25.02.2021 tarihli almış olduğu kararda 6 maddelik genel şartların yanında, 7 maddelik Özel Şartlar koymuş olmasının Bakanlık Taşra teşkilatı İl içi tayin Yönetmeliğine aykırı olduğu görülmüştür, özel şartlar konulması Yıllarca ilçelerde çalışıp bir gün il merkezinde görev yapma hayali ile özverili çalışmalarda bulunan hatta Bakanlık taşra teşkilatı il içi tayin yönetmeliğine göre puanı yeterli olan kamu çalışanlarının tayin talebinin engellenmiş olmasını Türk Tarım Orman Sendikası olarak haksız ve adaletsiz bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Sayın Basın Mensupları İl Müdürlüğümüz Web sitesinde yayınlanan İl içi atama ve tayin komisyonunun kararını Adrese teslim diyebileceğimiz özel şartları sizlerle paylaşmak isterim

1- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanacak personelin tercihen Tarla Bitkileri Bölümünde Doktora yapması şartı bulunmaktadır.

2- Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanacak personelin Biyosistem bölümünden mezun olması, tercihen iktisat ile ilgili eğitim alması şartı bulunmaktadır.

3- Kırsal Kalkınma ve örgütlenme Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanacak personelin Tarım Makineleri Bölümü mezunu olması, tercihen Makine Mühendisliğinde veya Tarım Makineleri bölümünde Yüksek Lisans yapması şartı bulunmaktadır.

4- Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanacak personelin tercihen Zootekni Bölümü mezunu olması şartı bulunmaktadır.

5- Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ziraat Mühendisi olarak atanacak personelin tercihen laboratuvarda en az 10 (on) yıl görev yapmış olması şartı bulunmaktadır.

6- Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne Veteriner Hekim olarak atanacak personelin tercihen Hayvan Besleme ve Besin Hijyeni bölümü veya Mikrobiyoloji veya Veteriner Viroloji bölümünde Doktora yapması şartı bulunmaktadır.

7- Bünyan İlçe Müdürlüğüne Ziraat Teknikeri olarak atanacak personelin tercihen İktisat veya İşletme mezunu olması şartı bulunmaktadır.

Bu maddelere bakıldığında sadece isimler zikredilmemiş olduğu ama komisyonun önceden belirlediği kişilere göre özel şartlar konulduğu malumdur.

Bizler bu gün burada yapılan yanlışlığı sendikal bilinçle dile getirirken, sayısal üstünlüğü güç zanneden sendikamsı yapının da burada olmasını, haksızlığa uğrayan sendika üyelerinin yanında olmasını beklerdik. Kamu Çalışanlarının uğradığı bu haksızlık karşısında özel şartların konulmasında sessiz kalan malum sendikanın da bu yanlışın içinde olduğu hatta İl içi tayin komisyonunun çoğunluğunun sendika yönetiminde ve üyesi olması tüm kamu çalışanlarının şüphesini artırmaktadır.

Türk Tarım Orman Sendikası olarak bu yanlış uygulamanın takipçisi olacağımızı bundan sonraki dönemlerde de aynı yanlışların devam etmemesi için tüm yasal hakların kullanılacağını buradan ifade ederken hepinize saygılar sunarım.