Arama

07 NOLU BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN KONGREİLANI


TÜRK TARIM ORMAN-SEN

07 NOLU BURSA ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL’A ÇAĞRI

Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 13/11/2021 tarihinde saat:11:00’de Bursa Akademik Odalar Birliği (Odunluk Mah. Akpınar Cd. No.8 Nilüfer/BURSA) adresinde toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 20/11/2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM

1.Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

2.Kongre divan teşekkülü

3. Açılış ve Protokol Konuşmaları

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi

5.Denetleme Kurulu raporunun okunması

6.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporlarını ayrı ayrı ibrası

7.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin ve Genel Merkez delegelerinin seçimi (Üst Kurul)

8.Dilek ve temenniler

9.Kapanış.