27.3 C
Ankara
Salı, Temmuz 16, 2024
Ana SayfaBasın AçıklamalarıTKDK’da Çalışma Barışı Bozulmasın !

TKDK’da Çalışma Barışı Bozulmasın !

Hizmet Kolumuza bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığında (TKDK) idari Uzman Kadrosu tahsisi ve bahse konu kadroya kısmi zamanlı görev yapan 59 çalışanın sınavsız olarak kadrolu atanması kurum düzeyinde iş barışı tartışmalarını gündeme getirmiştir.

Kamuoyunca da malum olduğu üzere, TKDK Türkiye AB Müzakere süreci boyunca aracı kurumsal yapılardan biri olup, Ülkemizin AB Üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda ise AB adına “Ödeme Ajansı” olacak bir kurumsal yapıdır.

Kurumun ilk teşkilatlanmasının yapıldığı 2010 yıllarından bu güne kurum içinde Uzman ve Destek Personeli olmak üzere iki ana çalışan grubu görev yapmakta olup, kurumun kuruluş mevzuatında belirlenen şartlara göre bahse konu iki çalışan grubunun kurumdaki istihdamları belirli sınav kriterleri yanında mesleki ve dil anlamında kurumun öngördüğü ilave şartlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurum çalışanlarının dil vb. niteliklerinin istihdam dönemi başında sağlanamaması durumunda, belirli telafi süresi sağlanmakta bu sürecin sonunda idari yeterliliği sağlayamayan uzman yada destek personelinin kurumla ilişkisi kesilmekte idi.

Bu türlü zorlu kriterlerinden geçirilen ve kuruma kabul edilen Uzman ve Destek Personeli, başta akreditasyon ve diğer belirli kurumsal hizmet içi eğitimlerden de geçirilerek tamamen kurumun arzu ettiği ve yeterli donanıma sahip çalışan olarak kuruma hizmet etmekte idi.

Ancak 2016 yılından sonra yeni personel istihdamında yaşanan bazı olumsuzluklar ve 15 Temmuz FETÖ Hain Darbe Girişimi sonrası bazı kurum çalışanlarının kurum ile ilişiğinin kesilmesi sonrası personel sayısı açısından kurum çalışmaları sekteye uğramaya başlayınca, kurum tarafından proje bazlı kısmi zamanlı çalışmanın önünün açıldığı bir yönetmelik düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında sadece mesleki unvan ve özellikleri dikkate alınan ve bazı projelere katkı sunması maksadı ile herhangi bir sınav kriterine bağlı kalmadan bazı kısmi zamanlı çalışanların istihdamı sağlanmıştır. Söz konusu uygulamanın Sayıştay tarafından sakat bulunduğu, AB Tarafından ise akreditasyon şartlarına uymadığı konularında kuruma eleştiriler yöneltildiği kurum bazında konuşulmaktadır.

Gelinen süreçte ise bahse konu kısmi zamanlı çalışanların, yönetmelikte 2021 yılında yapılan değişiklik esas alınarak; 28 Nisan 2022 tarihi itibari ile doğrudan ve sınavsız olarak İdari Uzman adı altında yıllık sözleşmeli personel haline getirildiği görülmektedir.

2021 yılında yönetmenlikte yapılan değişiklik ile bahse konu personelin idari uzman kadrosuna aktarılabileceği ifade edilir iken, bu düzenlemenin hangi kriterler çerçevesinde olacağı açıklanmamıştı. Ancak kurumda görev yapan diğer ana grup Uzman ve Destek Personelinin Kurumdaki istihdam şartları dikkate alındığında her iki grubun belirli sınav ve seçme şartlarına göre kurumda istihdam edildiği, idari uzman adı altında atanan bahse konu grubun ise tamamen bu tür seçim koşulları dışında kurumda kadrolandırıldığı görülmektedir. Bu uygulamanın kurumun çalışma ahengini bozacağı ve kurum içi hiyerarşik yapıyı baltalayacağı ortadadır.

Olması gereken, bahse konu idari sözleşmeye atanan grup için de objektif sınav ve seçme kriterleri getirilerek işlem tesis edilmesi idi.

Diğer yandan bakanlıkça yapılan ve Sayın Bakanın onayı ile gerçekleşen bu uygulamadan sonra kurumun diğer ana çalışma gurupları olan Uzman ve Destek grubu kamu çalışanları da büyük bir beklentiye girmiş olup, geçen yıllarda kendilerine yönelik sendikamızın ve kurumun talep ettiği ekonomik ve sosyal hakkedişleri ile kurum çalışma şartlarının düzenlenmesi hususlarında Bakanlık yetkililerinin bir an önce olumlu adımlar atması talep edilmektedir.

Sendika olarak söz konusu uygulamanın ve kurumda görev yapan uzman ve destek personelinin taleplerinin karşılanması hususunda bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini arz ederiz.

TÜRK TARIM ORMAN-SEN GENEL MERKEZİ

Yönetim Kurulu

Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

Son Yapılan Yorumlar