16.5 C
Ankara
Çarşamba, Nisan 24, 2024
Ana SayfaGenelBugün 1 Mayıs !

Bugün 1 Mayıs !

Yıllardır kamu çalışanları ve kamu emeklileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin haklarını, alınterleri kurumadan almaları için verdiğimiz hak mücadelesi ilk günkü azim ve kararlılıkla devam etmektedir.
1 Mayıs, teşkilat olarak gür sesimizi daha iyi duyurmamıza vesile olduğu için bizim için ayrı bir önem arzetmektedir.
Hak mücadelesinin güçlü sesi, ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın adresi, Türkiye’deki Kamu Görevlileri Sendikacılığının amiral gemisi Türkiye Kamu-Sen konfederasyonumuz ve hizmet kolumuzun hak mücadelesinin kutlu ocağı Türk Tarım Orman-Sen olarak tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
6 Şubatta yaşanan yüzyılın deprem felaketi sonrası ortaya çıkan tüm yaraları sarmaya çalıştığımız bu günlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü daha da önem arzetmektedir.
Covid Pandemi döneminde başlayan ve günden güne erkisi artarak devam eden küresel ekonomideki olumsuz gelişmeler, ülkemizin çalışanlarını ve ülkemizin genel ekonomik durumunu son derece olumsuz etkilemiştir. Yaşanan bu olumsuz gelişmelerin getirdiği olumsuzluk faturası, öngörüsüz yetkili sendikalar sebebi ile daha da büyümüş, feda edilen 6 toplu sözleşme süreci sonrası gelinen noktada çalışan ücretleri nerede ise asgari ücret ile beraber anılır hale gelmiştir.
Memur ve memur emeklilerimiz için her yıl sürdürülen yetki süreci mücadelesinde ise kamu çalışanları kendi hak ve hukukuna yeterince sahip olmamış/olamamış, yetkiyi ehil ellere teslim edilmediği sonucu ile malum ekonomik ve sosyal haklar gitgide aşınmıştır. Umulur ki bu yıl, 15 Mayıs yetki döneminde tüm çalışanlarımız yetkiyi ehil ellere, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikalara teslim etsin. Ve hak mücadelesinin nasıl yürütülebildığine şahitlik etsin.
Kuruluşumuzdan bugüne, 30 yılı aşkın süredir hiç taviz vermeden kamu çalışanlarımızın hak ve menfaatleri için mücadele verdik. Bundan sonra da var gücümüzle kamu çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğiz.
Devletimiz, yeni yüzyıl vizyonu çerçevesinde, muasır medeniyet hedefine yürürken, devletimizin vazgeçilmezi olan tüm kamu çalışanlarımızın hak ve hukukunun korunması ve geliştirilmesi, bizlerin en büyük hedefidir.
Çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi ancak örgütlü mücadele ile mümkündür. Bu nedenledir ki 1 Mayıs’ın, emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve hatta ev hanımlarının bir araya gelerek hakları için seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı bir gün olması gerektiği inancındayız.
Bu noktada küresel salgının da olumsuz etkileriyle bütün dünyada baş gösteren yüksek enflasyon, hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bir tarafta giderek ağırlaşan yaşam şartları diğer tarafta ise güvencesiz çalışma modelleri nedeniyle gelecek kaygısı taşıyan kamu çalışanlarının varlığı bizim açımızdan son yıllardaki 1 Mayıs’ların en önemli gündem maddesidir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı spesifik gelişmeler, taleplerimizin başında yer alan “güvenceli istihdam modeli”nin, ne kadar önemli bir gereklilik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Diger tandan Türkiye Kamu-Sen’in TBMM’ne sunmuş olduğu ve kamu çalışanlarının dertlerine bir nebze deva olabilecek “Memur Paketi” teklifimiz, çalışma hayatının acil sorunlarına çözüm getiriyor. Güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaşmasına neden olan sosyal ve ekonomik politikalar nedeniyle azalan reel ücretlere çare de Memur Paketinde yer alıyor.
İçinde bulunduğumuz ekonomik durum, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bizler bu sürecin haklarımızın kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin değerinin anlaşılarak haklarının teslim edilmesine aracı olmasını istiyoruz.
Bu çerçevede;
📌Öncelikle milletimiz için huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.
📌Yıllardır eriyen maaşları nedeniyle zor günler yaşayan kamu çalışanlarının zararlarının telafi edilmesi için maaşların reel artışını hedefleyen bir ücret politikası belirlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu nedenle enflasyon farkının maaşlara her ay yansıtılmasını, alım gücünün reel olarak yükselmesi içinde tüm memur ve emeklilere ek zam verilmesini istiyoruz. Bu yolla nimette de külfette de adalet diyoruz.
📌Büyümeden pay istiyoruz.
📌Adil bir gelir dağılımı talep ediyoruz.
📌Ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde ücret alan kamu çalışanı görmek istiyoruz.
📌Kamuda farklı statüde istihdam anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnek ve güvencesiz istihdam modellerinin kaldırılmasını, tüm kamu görevlilerinin kadrolu, aile birliğinin teminat altına alındığı güvenceli bir istihdam sisteminde tek çatı altına toplanmasını istiyoruz.
📌657 sayılı kanunda liyakat ve ehliyet esaslı değişiklikler yapılmalıdır.
📌Her alanda adalet ve liyakatin esas alındığı, hak eden memurun hak ettiği göreve yükselebildiği bir sistem istiyoruz.
📌Kamu görevlileri ile birlikte tüm çalışanların örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarını özgürce kullanabildiği bir ülke istiyoruz.
📌2018 yılında verilen sözün gereği yerine getirilmeli, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların taleplerimiz de göz önünde bulundurularak bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.
📌Memurlara yapılan bütün ek ödemelerin emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında esas alınmasını ve emekliliğin bir kâbus olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz.
📌Kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlara da dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesini istiyoruz.
Geleceğe güvenle bakan, birbirine saygılı, mutlu, müreffeh, muasır medeniyet seviyesinin de üzerine çıkmış bir toplum idealinde; meydanları bayraklarla ve sloganlarla doldurduğumuz 1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle, tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz.

Ahmet Demirci
Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı
Yönetim Kurulu Adına

Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

Son Yapılan Yorumlar