33.6 C
Ankara
Pazar, Haziran 23, 2024
Ana Sayfa Kurumsal

Kurumsal

Genel Başkanımızdan

Cumhuriyetimiz 100 Yaşında…

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının, kanları ve canları pahasına küllerinden ayağa dikip, yeniden ihya ettikleri devletimizin resmi yönetim şekli olarak...

Gündemden Başlıklar

DKMP Genel Müdürü Sayın Çokçetin’e Ziyaret

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Kadir ÇOKÇETİN makamında ziyaret edildi. Yapılan ziyarette, Doğa Koruma ve Milli...

 

Sendikamızın adı; Türkiye Tarım Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası‘dır.

Kısa adı ise: “TÜRK TARIM ORMAN – SEN” şeklindedir…
Sendikamızın başlıca amaçları;

 • Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, millî, manevî ve insanî değerlere, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermek,
 • Toplum ve iş barışını tesis ederek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı; insanın ve emeğinin en yüce değer olduğunun bilinciyle hür sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi, Kamu hizmetinin verimli ve kaliteli şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Türk Tarım Orman ve Gıda sisteminin temel ilke ve hedeflerinin, 21’inci Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışlıkları tespit ederek, gelişen teknolojinin ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş ve önerilerde bulunmak,

şeklinde özetlenebilir..

Sendikamız; Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idarelerden Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ve bunlara bağlı kuruluşlardan Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolunda kurulmuştur.

TÜRK TARIM-ORMAN SEN bu hizmet kolunda, memur ve kamu personelinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşları ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

TÜRK TARIM-ORMAN SEN’e bağlı kurumlar;

 • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI,
 • DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
 • ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
 • TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
 • ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ,
 • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
 • TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
 • ET ve SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

logo