33.6 C
Ankara
Pazar, Haziran 23, 2024
Ana SayfaHaberlerSendikamızdan HaberlerDestek Hizmetleri Daire Başkanına Ziyaret

Destek Hizmetleri Daire Başkanına Ziyaret

Tarım ve Orman Bakanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına atanan Bülent SEZGİN, makamında ziyaret edildi.

Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Uğur Özdemir ve Mustafa Buyruk tarafından gerçekleştirilen ziyarette Hizmet Kolumuz Kamu çalışanlarının Döner Sermaye konusu başta olmak üzere bazı problemleri çözüm tekliflerimizin de yer aldığı raporlar halinde Sayın Sezgin’e sunuldu.

Ziyarette aşağıdaki konular tek tek ayrıntılı olarak istişare edilmiştir.

  • Bakanlık Merkez ve Taşra kuruluşu olarak, Döner Sermayeli Bakanlık İşletmelerinin, çalışanlara yönelik yıl sonu “Üretimi Teşvik Primi” adı altında kar payı uygulaması konusunda, pandemi süreci nedeni ile esnek çalıştırılan yada kronik hastalıkları nedeni ile idari izinli sayılan kamu personeline yönelik bazı işletmelerde yaşanan ayrıştırma uygulamalarına dikkat çekilerek ve bu hususta Sendikamızca bakanlığa yönelik yazılan yazımızda da talep ettiğimiz üzere; bu konularda yayınlanmış 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan düzenlemelere uygun uygulamanın sağlanması için ilgili teşkilatların yazılı olarak uyarılması,
  • 969 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bakanlık Teşkilatlarında faaliyet gösteren Döner Sermaye İşletmelerinde yaşanan mevzuat ve uygulama problemlerinin giderilmesi için, sendikamızca konu uzmanları ile beraber hazırlanan raporun incelenerek, burada yer alan teknik ve idari çözümlerin hayata geçirilmesi,
  • Sözleşmeli Personele ödenebilecek kar payı uygulamasında, işveren payı olarak çalışandan kesilen SGK primine mahsus uygulamanın, Sendikamızca kazanılan yargı kararları da dikkate alınarak, işveren payı şeklinde kar tanımı içerisinde yer alan %20’lik dilim içerisinden ödenmesinin sağlanması yada yıl bazlı Döner Sermaye Gideri olarak kayıt altına alınarak mahsuplaştırılması,
  • Büyükşehir statüsünde yer alan yerleşim birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine yönelik, Geçmiş Toplu Sözleşme Kararlarına istinaden uygulanmak zorunda olunan 2/3 yemek katkı bedeli uygulamasında yaşanan ödenek probleminin giderilmesi,
  • Geçmiş toplu sözleşme hükümlerine göre bakanlığa bağlı bazı kurum ve kuruluşlarda uygulanma zorunluluğu olan “Koruyucu Gıda” uygulamasının, “ödenek yokluğu” bahanesi ile bazı kurumlarda uygulanmaması probleminin giderilmesi için gerekli ödenek temininin gerçekleştirilmesi,

Yapılan ziyarette sunulan rapor ve görüşlerimizden sonra söz alan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Bülent Sezgin, öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etmiş olup, sunulan rapor ve görüşlerin fazlası ile açıklayıcı, problemi ve çözümü tarif etme noktasında kapsamlı olduğunu ve yapılan bu çalışmalar nedeni ile sendikamıza teşekkürlerini ifade etmiştir.

Döner Sermaye Üretimi Teşvik Primi adı altında gerçekleştirilen kar payı uygulamasında, pandemi süreci nedeni ile yaşanan problemlerin çözümü hususunda bizimle aynı görüşte olduğunu ancak, Strateji Başkanlığı Üzerinden Hukuk Müşavirliğine yazılmış bir yazı sonrası ortaya çıkan tavsiye niteliğindeki görüş nedeni ile farklı uygulamaların ortaya çıktığı, ancak bütünlük sağlamak ve yaşanacak problemleri azaltabilmek adına bir çalışma yapma gayretinde olduklarını ifade etmiştir.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde geçmiş Döner Sermaye Kanunu ve Uygulamaları çerçevesinde yaşanan tenakusların giderilmesi için çaba sarf ettiklerini ve bu konuda Sendikamızca sunulan raporun da dikkatle inceleneceğini, Sözleşmeli personel ile ilgili işveren katkı payı kesintisi konusunu ve bu konuda ortaya çıkan yargı kararlarını inceleyeceklerini ve büyükşehir statüsündeki yerleşim yerlerindeki kamu personeli yemek katkı bedeli ve koruyucu gıda uygulamasına esas ödenek konusunu da değerlendireceklerini ifade etmiştir.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaret, daha fazla bir araya gelinerek istişarelerin çoğaltılması ortak düşüncesi ile sona ermiştir.

Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

Son Yapılan Yorumlar