14.5 C
Ankara
Cuma, Nisan 19, 2024
Ana SayfaHaberlerManşet HaberleriHizmet Kolumuzda Görev Yapan Ve Yıllardır Ekonomik İyileştirmelerden Yeterince Faydalanamamış Tüm Mağdur...

Hizmet Kolumuzda Görev Yapan Ve Yıllardır Ekonomik İyileştirmelerden Yeterince Faydalanamamış Tüm Mağdur Meslektaşlarımızın Mağduriyetine Son Verilmelidir

Türk Tarım Orman Sen Genel Merkezi olarak, çalışanlar arasındaki uzun zamandır yaşanan ve son yıllarda katlanarak büyüyen ücret uçurumu konusunda sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz.

Çalışanlar arasında uygulanan adaletsiz yaklaşımlar nedeni ile, kamu hizmetinin yürütülmesi sürdürülebilir olmaktan çıkmış, kamu çalışanları arasında iş barışını tamamen tahrip eden pek çok uygulama göze batar hale gelmiştir.

Bir nevi “Mahkemede dayısı olan” ahkamı ile bazı meslek grupları son 10 yıl içerisinde, geçmişte ekonomik ve sosyal anlamda aynı haklara sahip olduğu diğer meslek gruplarına fersah fersah fark atmış, kamu hizmeti yürüten kamu çalışanları arasında öz evlat-üvey evlat ayrımı had safhaya ulaşmıştır. Kamuda ücret adaletinin sağlanmasına yönelik var olan yan ödeme skalası son yıllarda paramparça edilmiş, bazı memur ve unvanlar üvey evlat statüsünde ekonomik ve sosyal problemler ile baş başa bırakılır iken, bazı gruplar ise kamuda “1 sınıf memur” mertebesine terfi ettirilmiş gözükmektedir.

Son günlerde kamuda görev yapan bazı meslek gruplarına mensup bazı kamu görevliler, yukarıda bahsedilen bu olumsuz tablo karşısında belirli birliktelikler, platformlar oluşturarak kamuoyuna ve ilgililere dertlerini aktarmaya gayret etmektedirler. Hizmet kolumuzda sendikamızın da üyesi olan ve bu platformlarda görev alan arkadaşlarımızın da içinde yer aldığı bazı platformların temsilcileri bizleri de ziyaret ederek haklı taleplerine destek olmamızı, seslerine ses olmamızı bizlerden talep etmektedirler.

Sendikamız Türk Tarım Orman Sen ve Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen; başta hizmet kolumuzda çalışan ve emekli olmuş her meslektaşımızın insanca yaşayabileceği ekonomik ve sosyal haklara kavuşması adına kararlı mücadelesine ara vermeden devam etmekte, tüm kamu görevlilerine adil ve ayrım yapılmadan muamele edilmesine yönelik çaba göstermektedir.

Kamuoyunda bazı meslek gruplarına yönelik uygulanacağı söylentisi ile başlayan 3600 ek gösterge tartışmaları, tarafımızca hazırlanan ve yaklaşık 3 yıl önce TBMM’ne sunulan 3 aşamalı kanun teklifi ile önemli oranda objektif bir çalışma düzlemine çekilmiş, 4 çalışan grubuna yönelik düşünülen ek gösterge düzenlemesi konusu, Sendikamız ve Türkiye Kamu-Sen’in kararlı duruşu sonucu tüm kamu çalışanlarının dahil edildiği bir sonuca evrilmiştir. Ancak bahse konu ek gösterge çalışması çerçevesinde Türkiye Kamu Sen tarafından teklif edilen ve bahse konu kanun teklifinde yer alan;

– Taban ek gösterge puanının 3000’e çekilmesi ve tavan puanın azami derecede sabit tutulması,

– Birbirine yakın meslek grupları arasındaki ek gösterge, özel hizmet tazminat puanı vs. konularında yeniden düzenleme yapılarak makas açıklığının daraltılması,

– Çalışırken maaş kalemlerinde yer alan her türlü tazminatların, emekliliğe yönelik geri bağlama oranları arasındaki uçurumun kaldırılması,

Konularında olumlu gelişme sağlanamamıştır. İlgili hususta geçtiğimiz dönemde yapılan ve yetkili sendika tarafından “sukut ikrardır” duruşu ile itiraz edilmeyen ve bazı meslek gruplarına 1400, bazılarına 800 ve diğer memurların tamamına 600 puan ek gösterge artışı düzenlemesi ile yeni bir adaletsiz uygulamaya kapı açmıştır. Yapılan uygulama sonucu bazı kurumlardaki 1. Dereceye gelebilen lisans ve ön lisans mezunları 3600 ek göstergeye kavuşmuş, hatta birinci dereceye gelemeyen bazı kurumlardaki bazı unvan gruplarına, emeklilik şartı ile taban maaşlarına 1200 TL ile 2000 TL arası iyileştirmeler yapılmış ancak 600 puan ilave edilen ve hizmet kolumuzda da yoğun olarak görev yapan bazı meslek grupları için çalışırken yada emeklilikte herhangi bir artı değer sağlanamamıştır. Bu gelişme üzerine konu Sendikamız ve Konfederasyonumuzca tekrar masaya yatırılmış, hizmet kolumuzda ve kamuda görev yapan ve 1.Dereceye gelebilen Araştırmacılar, şefler, sayman ve sayman vekilleri, uzmanlar, teknikerler gibi mesai arkadaşlarımızın ek göstergelerinin de diğer kurumlardaki muadil meslek gruplarına verilen eşdeğer 3600’e getirilmesi, 600 ek gösterge puanı karşılığı herhangi bir hak ediş elde edemeyen mühendis, veteriner hekim gibi bazı unvanların ek göstergelerinin tazminat geri bağlama oranlarının değişim gösterdiği bir üst kademeye çekilmesi, tazminat geri bağlama oranları arasındaki uçurumun giderilmesi ve 1. Dereceye gelemeyen kamu çalışanlarına yönelik ise, Emniyet Hizmetlerinde yapılan düzenlemenin aynısının uygulanmasının sağlanması hususunda bir çalışma yapılmıştır. Hazırlanan raporumuz bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına, TBMM’inde Ak Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerine sunulmuş, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazine ve Maliye Bakanına da iletilmiştir. Konu tarafımızca yakinen takip edilmektedir. Konunun çözümü için her türlü girişimimiz ve mücadelemiz devam etmektedir. İdari anlamda çözüm bulunamadığında konunun yargı süreci de tarafımızca takip edilecektir.

Birileri memura reva görülen, günümüz ekonomik gerçeklilikleri ile alakasız, %25’lik artışları elleri patlarcasına alkışlarken, bizler tüm kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin mevcut ekonomik şartlardan kaynaklanan geçmiş kayıplarının telafisi için makul miktarda seyyanen zam uygulaması, vergi dilimi mağduriyetinin ortadan kaldırılması, eşel-mobil sisteminin yeniden hayata geçirilmesi ve refah payı uygulamaları konularındaki taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz.

Bahse konu, kamuda ayrımcılığa sebep olan uygulamalar ortadan kalkıncaya kadar, tüm kamu çalışanları ve emeklilerimiz insanca yaşam standartlarına kavuşuncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.

Bunun yanında Konfederasyonumuz ve Sendikamızın ilkelerine uygun, mensuplarına yönelik çalışmalar yapan, ilkeli, güvenli tüm sivil toplum kuruluşları, meslek platformları yâda meslek kuruluşları ile işbirliklerimiz bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devem edecektir.

Saygılarımızla

Ahmet Demirci

Genel Başkan

Yönetim Kurulu Adına

Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

Son Yapılan Yorumlar