20.7 C
Ankara
Cuma, Haziran 21, 2024
Ana SayfaHaberlerManşet HaberleriDeprem Bölgesinde Görev Yapan Memurlara Yönelik Ek Tedbirler İçin Cumhurbaşkanına Dilekçe Gönderdik

Deprem Bölgesinde Görev Yapan Memurlara Yönelik Ek Tedbirler İçin Cumhurbaşkanına Dilekçe Gönderdik

Cumhurbaşkanı kararı ile depremden etkilenen yerlerde kamu personeline ödenecek tazminat ve fazla mesai ücretine ilişkin eksikliklerin giderilmesi ve bölgede çalışanlar için ilave tedbirler alınması konusunda Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderdik.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili Talip Geylan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tarihimizin en ağır felaketlerinden birisi olarak kabul edilen bu afetin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve bölgede görevli kamu çalışanlarının teşvik edilmesi amacıyla çıkarılan bu karar olumlu olmuştur. Ancak çıkarılan Cumhurbaşkanı kararında bazı aksayan yönler bulunmaktadır. Karara ilişkin tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi ve bölgede görevli kamu çalışanlarına yönelik ilave bazı tedbirlerin alınması halinde çok daha olumlu sonuçların ortaya çıkacağı inancındayız” dedi.

Konfederasyonumuzun Cumhurbaşkanlığına gönderdiği dilekçede şu görüşlere yer verildi;

“Deprem felaketinin ardından gündeme taşıdığımız afet bölgesinde çalışan kamu görevlilerine “Afet Tazminatı” ödenmesi önerimiz geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girmişti.

“6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinin hemen ardından bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulması, devletin vatandaşa kesintisiz hizmet götürebilmesi ve bölgede çalışmayı teşvik etmek adına olağanüstü hal ilan edilen illerde görevli çalışanlara “Afet Tazminatı” ödenmesi talebimizi gündeme getirmiştik.

Bu çerçevede, 11 Mayıs 2023 günü yayınlanan 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen ödemeler depremin yaralarının sarılması ve bölgede çalışmanın teşvik edilmesi bakımından olumlu olmasına rağmen Konfederasyonumuzca bazı eksik yönlerinin olduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

Buna göre ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile 

1.       Tazminat ve fazla mesai ödemesinden olağanüstü hal bölgesinde yer almasına rağmen bazı ilçeler muaf tutulmuş, 

2.       Söz konusu ödemeler, deprem felaketinin gerçekleştiği günden başlayarak 6 ay süre ile sınırlandırılmış, 

3.       Kararda ifade edilen tazminat ödemesinden faydalanma şartı, deprem bölgesinde fiilen çalışılan süreler için geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.  

Tarihimizin en ağır felaketlerinden birisi olarak kabul edilen bu afetin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve bölgede görevli kamu çalışanlarının teşvik edilmesi amacıyla çıkarılan bu Kararda tespit ettiğimiz eksiklerin giderilmesi ve bölgede görevli kamu çalışanlarına yönelik ilave bazı tedbirler alınması halinde çok daha olumlu sonuçların ortaya çıkacağı inancındayız. 

Bu itibarla; 

1.       Tazminat ödemelerinin kapsamı, olağanüstü hal ilan edilen 11 ilimizin bütün ilçelerinde görev yapan kamu çalışanları için geçerli olacak şekilde genişletilmeli, deprem bölgesinde görevli tüm kamu çalışanları istisnasız olarak bu haklardan faydalandırılmalıdır.   

2.       Kararla getirilen ödemelerin 6 ayla sınırlı olmasının, alınan tedbirlerin arzu edilen etkisini azaltacağı düşüncesindeyiz.  Bölgedeki sorunlar uzunca bir süre devam edecek, özellikle konut sorunu kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar hem depremzede vatandaşlarımızın hem de çoğunluğu kendileri de birer depremzede olan kamu görevlilerimizin en büyük sıkıntısı olmayı sürdürecektir. Bu nedenle yapılan düzenlemedeki 6 ay sınırının uzatılarak söz konusu ödemelerin deprem konutları tamamlanıncaya kadar yapılması sağlanmalıdır. 

3.       Söz konusu tazminatın bölgede fiilen çalışılan süreler için ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Hâlbuki depremde can ve mal kaybı yaşayan ve çalışamayacak durumda olan çok sayıda kamu görevlisi idari izinli durumundadır. Bu çalışanlarımızın da tazminattan faydalanabilmeleri için 

gerekli düzenleme yapılmalı ve fiili çalışma durumu dikkate alınmaksızın bölgede görevli tüm kamu çalışanları bu tazminattan faydalandırılmalıdır. 

4.       Bölgede hayatını kaybeden kamu çalışanlarımızın geride kalanlarına sahip çıkılması ve depremden etkilenen yerlerdeki istihdamın desteklenerek ekonomik hayatın normale dönmesine olumlu etki yaratması adına, YÖK’ün afetzede öğrenciler için %25 ek kontenjan ayrılmasına yönelik olarak verdiği karara benzer bir şekilde, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kamu çalışanlarının birinci derece yakınları için de bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında kontenjan ayrılmalıdır.   Bölgede sorunların tez elden çözülerek, yaraların sarılması, kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı bir biçimde sağlanması ve devlet hizmetlerini yürüten kamu çalışanlarının desteklenmesi bakımından önem taşıyan 11/05/2023 tarih ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan hükümlerde yukarıda sıraladığımız değişikliklerin yapılması, ilgi yazımızda belirttiğimiz ilave tedbirlerin de bir an önce hayata geçirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz. 

Diğer Haberler

En Çok Okunanlar

Son Yapılan Yorumlar